Quiz 9 maart 2023

Uitslag
Vraag 1/3
Alfred huurt sinds 28 oktober 1992 een woning van Leonie. Leonie wil de huurovereenkomst met Alfred opzeggen, want zij heeft de woning dringend nodig om zelf te gebruiken.

Hoeveel maanden opzegtermijn dient Leonie in acht te nemen?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
1 maand
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
3 maanden
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
6 maanden
Toelichting
Volgens artikel 7:271 lid 5 onder b BW moet een verhuurder een termijn van minstens drie maanden in acht nemen om een huurovereenkomst op te zeggen, verlengd met een maand voor elk jaar dat de huurder ononderbroken het gebruik heeft gehad, met een maximum van in totaal zes maanden.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Stel dat, in afwijking van de vorige vraag, Alfred wel al dertig jaar de woning huurt, maar slechts sinds een jaar van Leonie. Leonie heeft de woning namelijk een jaar geleden gekocht.

Leonie heeft de woning nog steeds dringend nodig om zelf gebruiken. Hoeveel maanden opzegtermijn dient Leonie nu in acht te nemen?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
4 maanden
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
6 maanden
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Leonie mag nu niet opzeggen
Toelichting
Volgens art. 7:274 lid 5 onder b BW mag een nieuwe eigenaar de huurovereenkomst niet opzeggen op grond van dringend eigen gebruik gedurende de eerste drie jaar nadat de huurder schriftelijk is geïnformeerd over de rechtsopvolging.
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Leonie heeft drie jaar gewacht na het pand te verkrijgen alvorens de huurovereenkomt met Alfred op te zeggen op grond van dringend eigen gebruik.

Welke van de volgende categorieën valt niet onder dringend eigen gebruik?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Gebruik door een familielid van Leonie
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Gebruik door een werknemer van Leonie
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Gebruik ten behoeve van een grootschalige renovatie
Toelichting
Gebruik door een familielid wordt niet als dringend eigen gebruik gezien, volgens o.a. het arrest van het hof Amsterdam 21 april 2009, WR 2010, 76, tenzij het woongenot van de verhuurder daar zelf door verbetert.

Gebruik door een werknemer van verhuurder wordt wel gezien als dringend eigen gebruik, voor zover daarmee het belang van de verhuurder wordt gediend, volgens o.a. het arrest van de Hoge Raad van 9 december 1983, NJ 1984, 307 (Erdogan/Boulaobaz).

Volgens art. 7:274 lid 3 BW is renovatie die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is ook een categorie van dringend eigen gebruik.
Kies een antwoord.