Privacy Policy

Herinnering via e-mail

Wanneer u zich aanmeldt voor de quiz, krijgt u automatisch een uitnodiging als er een nieuwe quiz klaarstaat. U kunt de test vervolgens op ieder moment dat u uitkomt maken. Hierna krijgt u inzicht in uw antwoorden en toelichting op de vraag en het antwoord.

Kjenning & VBTM

Kjenning en VBTM Advocaten hebben deze website opgezet om de kennisontwikkeling binnen de corporatiesector op het gebied van huurrecht, appartementsrecht en bedrijfsonroerendgoed te verbeteren. Zij zorgen dat er telkens nieuwe (actuele) vragen klaarstaan om u te helpen in uw vak.

Gegevens over uw scores blijven anoniem en worden nergens gepubliceerd. Kjenning en VBTM Advocaten gebruiken de quizgegevens om hun dienstverlening te verbeteren en op globaal niveau inzicht te verkrijgen in het kennisniveau van de corporatiesector rondom huurrecht. Er is daarbij geen inzicht in of traceerbaarheid van persoonlijke scores van individuele bezoekers van de website.

Meer informatie over hoe via de website van HuurrechtQuiz met uw gegevens wordt omgegaan vind u ook in de privacy policy van HuurrechtQuiz.

Disclaimer

Deze website bevat informatie over (actuele) juridische onderwerpen. Antwoorden op juridische vragen op deze site betreffen geen op maat gemaakt juridisch advies. De verstrekte informatie kan als zodanig dan ook nimmer worden gebruikt.

Kjenning en VBTM advocaten nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het onderhouden en samenstellen van de op deze website verstrekte informatie en bij het verstrekken van antwoorden op vragen aan deelnemers van de huurrechtquiz, maar zij kan niet garanderen dat de informatie altijd volledig, juist en up-to-date is. Kjenning en VBTM aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat door gebruikmaking van of het beroepen op de verstrekte informatie, of het op basis daarvan verrichten van handelingen, tenzij aan de zijde van Kjenning en/of VBTM sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Kjenning en/of VBTM en van derden rusten. Teksten, foto’s en de grafische vormgeving van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Kjenning (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.