Quiz 9 januari 2024

Uitslag
Vraag 1/3
De verhuurder stuurt de huurder een afrekening over de servicekosten, waaruit blijkt dat de huurder nog € 250,- moet bijbetalen. Laatstgenoemde heeft twijfels over een aantal posten en de berekening ervan. Huurder eist daarom van de verhuurder dat hij hem kopieën van alle bonnen en facturen stuurt, zodat de huurder een en ander kan controleren.

Moet de verhuurder op die eis ingaan?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja. Immers, de verhuurder wil geld zien van de huurder en wie eist, bewijst.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Neen, als de huurder twijfels heeft over de berekening, zal hij zich tot de Huurcommissie moeten wenden en niet tot de verhuurder.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Neen, want de verhuurder is slechts verplicht om de huurder in de gelegenheid te stellen om de bonnen en facturen in te zien, maar is niet verplicht om kopieën te verstrekken.
Toelichting
Het goede antwoord is C: Neen, want de verhuurder is slechts verplicht om de huurder in de gelegenheid te stellen om de bonnen en facturen in te zien, maar is niet verplicht om kopieën te verstrekken.

Art. 7:259 lid 4 BW. Maar, als de huurder blijft weigeren om bij te betalen, zal de verhuurder een en ander moeten vorderen bij de rechter (of de Huurcommissie om een uitspraak moeten verzoeken) en in dat geval geldt uiteraard wel ‘wie eist, bewijst’).
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
De complexbeheerder van een woningcorporatie komt tot de ontdekking dat een huurder niet langer alleen in zijn flatje woont. Navraag leert de complexbeheerder dat de huurder, die tot voor kort alleen woonde, één van de kamers in de flat heeft onderverhuurd aan de studerende Simon. Het verbaast de complexbeheerder dat de huurder daarvoor geen toestemming heeft gevraagd.

Kan de woningcorporatie afdwingen dat de huurovereenkomst tussen de huurder en Simon wordt beëindigd?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, want de huurder had toestemming moeten vragen. De wet bepaalt dat onderverhuur zonder toestemming altijd verboden is.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Neen, want onderverhuur van een kamer is altijd toegestaan.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Dat is afhankelijk van de bepalingen in het huurcontract van de huurder en de woningcorporatie.
Toelichting
Het goede antwoord is C: Dat is afhankelijk van de bepalingen in het huurcontract van de huurder en de woningcorporatie.

Het wettelijke uitgangspunt is dat de huurder van zelfstandige woonruimte zonder toestemming kamers mag verhuren (art. 7:244 BW), mits hij zelf in het gehuurde hoofdverblijf houdt. Dat uitgangspunt is echter van regelend recht en het contract mag dus afwijken van de wet.
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
De huurder van een woning besluit om zijn keuken op te knappen. Hij besluit om een extra keukenblokje te plaatsen, zodat hij wat meer afzetruimte heeft in zijn keuken. Hij verbindt het blok met schroeven en pluggen aan de muur, zodat het niet kan verschuiven of omvallen. Bovendien kit hij alle randen netjes af en hij plaatst wat wandtegels. De huur komt tot een einde en de verhuurder wil dat het keukenblok blijft staan.

Kan de verhuurder dat met recht eisen?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Neen, want de huurder heeft de voorziening zelf aangebracht.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Ja, want de verhuurder is eigenaar geworden van het extra keukenblok.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Ja, maar alleen als de verhuurder de huurder in de kosten compenseert.
Toelichting
Het goede antwoord is A : De huurder heeft altijd het wegbreekrecht om datgene wat hij heeft aangebracht mee te nemen. Dat gaat vóór het eigendomsrecht.

Art. 7:216 lid 1 BW bevat het zogenaamde ‘wegbreekrecht’. Het is waar dat de verhuurder juridisch eigenaar is geworden van het keukenblok, omdat het bestanddeel van de woning is geworden (art. 3:4 lid 1 BW). Dat de verhuurder de juridische eigenaar is geworden, neemt echter niet weg dat de huurder de door hem aangebrachte voorzieningen en toevoegingen mag ‘wegbreken’, mits aan het einde van de huur de woning in nagenoeg dezelfde toestand als bij aanvang van de huur kan worden gebracht. En dat kan: kitranden en enkele tegels laten zich makkelijk verwijderen, schroefgaten kunnen worden geplamuurd.
Kies een antwoord.