Quiz 8 december 2022

Uitslag
Vraag 1/3
Meneer El Hannaoui is overleden op 2 juli 2022. Wanneer eindigt zijn huurovereenkomst volgens de wet?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Op 2 juli 2022
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Op 2 september 2022
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Op 30 september 2022
Toelichting
Bij overlijden van de huurder eindigt de huurovereenkomst van rechtswege aan het einde van de tweede maand na overlijden (art. 7: 268 lid 6 BW). De laatste huurdag is 30 september.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Meneer El Hannaoui is overleden op 2 juli 2022. Zijn twee kinderen kunnen het niet eens worden of zij de nalatenschap willen aanvaarden of niet. Zij hebben nog wat tijd nodig. De verhuurder wil de woning graag leeg hebben om opnieuw te verhuren. De kinderen besluiten daarop de woning leeg te halen en een deel van de spullen voorlopig op te slaan in een container. Een ander deel schenken zij aan de Kringloopwinkel. De verhuurder inspecteert de woning en voert mutatiewerkzaamheden uit. Bij het einde van de huur maakt hij de opleveringsrekening op en stuurt die naar de kinderen. Hij vindt dat zij door het leeghalen van de woning en het verplaatsen van de inboedel de nalatenschap hebben aanvaard en dus aansprakelijk zijn voor de opleverkosten. Klopt dit?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, het leeghalen van de woning is een zogenaamde ‘daad van aanvaarding’. De kinderen kunnen dat niet meer ongedaan maken en zijn nu ook aansprakelijk voor de kosten.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee, het leeghalen van de woning is geen daad van aanvaarding. De kinderen kunnen dit doen zolang zij de inboedel maar niet verkopen.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Nee, de erfgenamen moeten eerst een keuze maken of zij de nalatenschap aanvaarden of niet. Pas dan kan de verhuurder de woning betreden.
Toelichting
Volgens de wet aanvaardt een erfgenaam de nalatenschap zuiver wanneer hij zich “ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt”. Dat is bijvoorbeeld het geval als hij schulden van de overleden huurder betaalt, of spullen van de overleden huurder verkoopt of mee naar huis neemt om zelf te houden. Door dit te doen ontneemt hij eventuele (andere) schuldeisers van de mogelijkheid zich op deze spullen te verhalen. In feite ‘beschikt’ de erfgenaam dan over de spullen van de overleden huurder. Zou de erfgenaam dit doen, dan is sprake van een beschikkingsdaad en leidt dat tot (zuivere) aanvaarding van de nalatenschap.

De erfgenaam mag wel, voordat hij zijn keuze heeft gemaakt, de woning leeghalen en de spullen bijvoorbeeld tijdelijk opslaan zodat zij voor eventuele schuldeisers nog bereikbaar zijn. De erfgenaam beperkt zich dan tot een “beheersdaad” en dat is juridisch iets anders dan beschikken over de nalatenschap. Ook het meegeven van inboedel zonder waarde aan de kringloop is geen beschikkingsdaad. Gaat het daarentegen om het meenemen en behouden van sieraden, dan zal dat anders kunnen zijn.
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Meneer El Hannaoui is overleden op 2 juli 2022. In de woning woont zijn al vanaf de geboorte inwonende dochter Fatima van 44. Deze betaalt de huur door en blijft in de woning wonen. Op 3 januari 2023 komt de woningcorporatie erachter dat meneer El Hannoui is overleden. Zij schrijft Fatima een mail dat zij de woning binnen één maand moet verlaten. Fatima is het daar niet mee eens en stelt meteen een vordering in bij de kantonrechter om de huurovereenkomst te mogen voortzetten. Fatima is van mening dat zij een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd met haar overleden vader en zij vindt dat zij in de woning mag blijven wonen. Heeft haar vordering om in de woning te mogen blijven wonen kans van slagen?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, Fatima woont er al sinds haar geboorte en gelet op haar leeftijd heeft zij een goede kans om de huurovereenkomst te mogen voortzetten.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee, want er kan tussen ouders en kinderen nooit sprake zijn van een voortzetting van de huurovereenkomst.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Nee, Fatima heeft de vordering te laat ingesteld.
Toelichting
Volgens de wet (artikel 7: 268 lid 2 BW) kan persoon die in de woonruimte zijn hoofdverblijf heeft en met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijk huishouding heeft gehad, de huur voortzetten gedurende zes maanden na het overlijden van de huurder. Binnen deze termijn moet hij wél een vordering instellen bij de rechter om de huurovereenkomst ook na de termijn van zes maanden te mogen voortzetten. De dochter is dus formeel gesproken te laat.
Kies een antwoord.