Quiz 6 november 2020

Uitslag
Vraag 1/3
Het bestuur van een huurdersorganisatie kan ook uit anderen dan huurders (van de betreffende verhuurder) bestaan.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, dat kan. De Overlegwet staat dat toe.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Neen, dat kan niet. In dat geval is geen sprake van een huurdersorganisatie als bedoeld in de Overlegwet.
Toelichting
Het bestuur van de huurdersorganisatie moet worden gekozen of aangewezen “door en uit de huurders die zij vertegenwoordigt” (art. 1 lid 1 sub f ten eerste Overlegwet). Als het bestuur van een organisatie volgens de statuten ook uit anderen kan bestaan, bijvoorbeeld oud-huurders, is geen sprake van een huurdersorganisatie (Rb. Noord-Holland 26 augustus 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:6725).
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Van de Overlegwet kan niet worden afgeweken: de wet is dwingend recht.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Inderdaad, afwijken is niet mogelijk.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Afwijken is wel mogelijk.
Toelichting
De Overlegwet is een minimumregeling. Afwijken ten voordele van de huurdersorganisatie en bewonerscommissie mag wel: bij overeenkomst kunnen meer rechten worden toegekend dan de wettelijke (art. 6).
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Een bewonerscommissie heeft op grond van de wet recht op kostenvergoeding door de verhuurder.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Neen, een bewonerscommissie heeft daar geen recht op.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Ja, dat staat zo in de wet, mits de kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor scholing, deskundigen en het vragen van inlichtingen en adviezen.
Toelichting
De Overlegwet kent het recht op kostenvergoeding alleen toe aan de huurdersorganisatie (art. 7 lid 1). De bewonerscommissie heeft – op grond van de wet – geen recht op kostenvergoeding en dient haar eigen kosten te dragen. Let op: de Overlegwet is een minimumregeling. Het kan zijn dat er in een overeenkomst wel afspraken over vergoeding zijn gemaakt. De grondslag voor kostenvergoeding is dan de overeenkomst en niet de wet (waar de vraag vanuit gaat).
Kies een antwoord.