Quiz 6 juli 2023

Uitslag
Vraag 1/3
In hun huurovereenkomst voor woonruimte komen huurder en verhuurder overeen dat huurder, in ruil voor een flinke vermindering van de huurprijs, zelf verantwoordelijk is voor onderhoud waar de verhuurder normaal verantwoordelijk voor zou zijn.

Mag dat?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Alleen bij een korting van 85% of meer
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Nee
Toelichting
Art. 7:206 lid 1 en art. 7:209 BW zijn duidelijk: er mag niet ten nadele van de huurder afgeweken worden van de verdeling van onderhoudsverantwoordelijkheden als het gaat om verhuur van woonruimte.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Raphael verhuurt een woning aan Leonardo. Raphael wil deze huurovereenkomst opzeggen omdat hij hevige ruzie heeft met Leonardo.

Mag dat?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee
Toelichting
Er zijn zeven gronden genoemd in de wet waarop de verhuurder een opzegging mag baseren. Deze gronden zijn limitatief: het zijn de enige toegestane gronden.

Dit zijn kort samengevat:
• Niet gedragen als goed huurder
• Ontruimingsbeding
• Dringend eigen gebruik
• Huurder stemt niet toe in een redelijk aanbod tot aangaan nieuwe huurovereenkomst voor dezelfde woonruimte
• Verhuurder wil de bestemming van het verhuurde verwezenlijken krachtens een geldend bestemmingsplan
• Hospitaverhuur
• Eindigen van een omgevingsvergunning
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Woningen hebben een puntenaantal volgens het woningwaarderingsstelsel (WWS). Voor welke van de volgende eigenschappen krijgt een woning onder andere punten?

I De lengte van het aanrechtblad in de keuken
II Status als gemeentelijk monument
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Geen van beiden
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Alleen I
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Alleen II
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
d
Beiden
Toelichting
Volgens bijlage I, artikel 5 bij het besluit huurprijzen woonruimte krijgt een woning 0 punten voor een aanrecht met lengte van minder dan 1 meter, 4 punten voor een lengte tussen de 1 en 2 meter en 7 punten voor een lengte van 2 meter en meer.

Een woning krijgt geen punten voor de status van gemeentelijk monument. Wel krijgt een woning 15% extra punten als het behoort tot beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 1 onder g van de Monumentenwet 1988.
Kies een antwoord.