Quiz 4 mei 2023

Uitslag
Vraag 1/3
Forsete huurt van Eloquent Wonen een zelfstandige woning, waar zij haar hoofdverblijf in houdt. Zij trouwt na een paar weken met haar grote liefde, Wara.

Is Wara meteen medehuurder van de woning?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee, het echtpaar moet dit eerst bij Eloquent Wonen melden
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Nee, door te trouwen verkrijg je geen medehuurderschap
Toelichting
Artikel 7:266 lid 1 BW regelt dat de echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder van rechtswege medehuurder is.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Forsete betaalt aan Eloquent Wonen een all-in prijs voor de huur van haar woning. Forsete wil dit graag laten splitsen in een deel voor de kale huur en een deel voor de servicekosten.

Forsete moet dan een bedrag voorstellen voor de kale huur gebaseerd op een percentage van de all-in prijs, en een voorschotbedrag voor de servicekosten gebaseerd op een percentage van de all-inprijs.

Welke percentages moet zij minimaal voorstellen, wil de huurcommissie dit redelijk achten?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
55% voor de kale huur, 25% voor de servicekosten
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
70% voor de kale huur, 30% voor de servicekosten
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
85% voor de kale huur, 15% voor de servicekosten
Toelichting
Art. 7:258 BW regelt de splitsing van de all-inprijs in een deel voor de huurprijs en een deel voor de servicekosten.

De norm voor deze splitsing vindt men in art. 17 lid 1 UHW: een voorstel is redelijk als deze niet lager dan 55% van de overeengekomen prijs en het voorgestelde voorschotbedrag voor de kosten voor nutsvoorzieningen en servicekosten niet lager dan 25% van de overeengekomen prijs is.

Dat dit samen geen 100% van de all-in prijs is, is bewust: de wetgever wil verhuurders zo ontmoedigen om all-in prijzen overeen te komen.
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Mag een huurder van woonruimte gebreken waar de verhuurder verantwoordelijk voor is zelf verhelpen, op kosten van de verhuurder?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, dat mag
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Ja, maar pas als de verhuurder in verzuim is
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Nee, dat mag alleen na goedkeuring van de rechter
Toelichting
Volgens art. 7:206 lid 3 BW mag de huurder een gebrek waarvoor de verhuurder is verzuim is, zelf (laten) verhelpen.

De kosten daarvan mogen op de verhuurder verhaald worden, desgewenst door deze in mindering op de huurprijs te brengen.
Kies een antwoord.