Quiz 24 juni 2021

Uitslag
Vraag 1/3
Jan heeft een huurovereenkomst met De Betere Woning gesloten. Op enig moment trouwt hij met Brigitte en zij trekt bij hem in. Brigitte wordt door haar huwelijk met Jan automatisch medehuurder. Een aantal jaar verder, besluit Brigitte om te verhuizen naar een andere woning. Ze blijft echter wel getrouwd met Jan. Twee jaar later zegt Jan de huurovereenkomst met De Betere Woning op. Brigitte wil terugkeren naar de woning en beroept zich op haar medehuurderschap. De Betere Woning gaat hier niet in mee. Heeft De Betere Woning gelijk?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Nee, Brigitte is nog steeds gehuwd met Jan en is daarom nog steeds medehuurder.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee, Jan kan de huurovereenkomst niet opzeggen zonder handtekening van Brigitte.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Ja, door het vertrek uit de woning is Brigitte helemaal geen medehuurder meer.
Toelichting
Brigitte heeft haar status van echtgenoot-medehuurder verloren door haar vertrek uit de woning. De echtgenoot-medehuurder is alleen maar medehuurder, zolang de woonruimte de echtgenoot of geregistreerd partner tot hoofdverblijf strekt, zegt de wet (artikel 7: 266 lid 1 BW). Een geregistreerd partner wordt gelijk gesteld aan een echtgenoot. Als Brigitte echter uit de woning was vertrokken in verband met een echtscheiding of scheiding van tafel en bed (en bij geregistreerd partnerschap: bij de ontbinding hiervan) zou zij haar medehuurderschap behouden hebben. Maar door ergens anders te gaan wonen, heeft zij niet langer het hoofdverblijf en verliest zij de status van medehuurder.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Jan en Brigitte zijn getrouwd, wonen samen in de huurwoning, en alleen Brigitte is huurder op het contract. Jan is dus medehuurder. De Betere Woning wil als verhuurder de huur opzeggen wegens dringend eigen gebruik: de woning is opgebruikt en moet plaats maken voor nieuwbouw. Aan wie moet de huuropzegging worden gericht?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Aan Brigitte en Jan, omdat de wet dat in dit geval verplicht.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Alleen Brigitte, want alleen zij is huurder.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Alleen aan Brigitte, want alleen zij is, huurder, maar omdat Jan medehuurder is moet de verhuurder Jan over de opzegging informeren.
Toelichting
In artikel 7:274 lid 3, tweede volzin, BW staat dat aan de geregistreerde partner of de huwelijkspartner die medehuurder is, afzonderlijk een opzegging moet worden gedaan. Wordt de opzegging niet afzonderlijk gedaan, dan is de verhuurder niet-ontvankelijk in een opzeggingsprocedure bij de rechter (HR 4 oktober 1985, NJ 1986/194). Uit lagere rechtspraak volgt dat “afzonderlijk” betekent dat de bewoners afzonderlijk en uitdrukkelijk moeten worden vermeld in de aan beiden gerichte aangetekende opzeggingsbrief, maar dat aparte brieven niet nodig zijn (Hof ’s-Hertogenbosch 11 april 2006, WR 2007/18). Een vergelijkbare regel geldt voor de inwoner die op verzoek medehuurder is geworden vanwege een duurzame gemeenschappelijke huishouding, maar geen echtgenoot of geregistreerd partner is (art. 7:267 lid 5, eerste volzin, BW).
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Stel dat de getrouwde Jan en Brigitte samen de huurovereenkomst hebben ondertekend. Zij zijn dus allebei huurders van De Betere Woning. Jan zegt op enig moment de huurovereenkomst met De Betere Woning op. De Betere Woning wil deze huuropzegging echter niet accepteren: zij vindt dat Brigitte ook moet opzeggen. Brigitte wil echter blijven huren. Kan De Betere Woning de huuropzegging tegenhouden?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Nee, dat kan niet. Iedere huurder beslist voor zich zelf of hij de huurovereenkomst opzegt.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Ja dat kan, als de huurovereenkomst samen is aangegaan, kan deze alleen samen worden opgezegd.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Ja dat kan, maar alleen als Brigitte niet in staat is de huur te betalen.
Toelichting
Samenhuurders, of ook wel ‘contractuele medehuurders’ genoemd, zijn allen partij bij de huurovereenkomst met de verhuurder. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen die een huurder heeft die alleen de huurovereenkomst is aangegaan. Wettelijk gezien is het huurrecht van samenhuurders ondeelbaar. Dat wil zeggen, dat de samenhuurders in principe alleen tegelijk de huurovereenkomst kunnen beëindigen. Een samenhuurder kan dus niet door eenzijdige opzegging zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst, bijvoorbeeld de huurbetaling, ontlopen.
Let op: in veel (standaard) huurvoorwaarden is opgenomen dat de huurovereenkomst na opzegging door een van de huurders, voor de ander ongewijzigd voortduurt. In dat geval kan de samenhuurder de huurovereenkomst beëindigen zonder instemming van de verhuurder.
Kies een antwoord.