Quiz 2 april 2020

Uitslag
Vraag 1/3
Bert en Bart zijn buren. Zij huren hun woning van Best Wonen. De andere buurman van Bart is Bernhard. Hij was vroeger huurder van Best Wonen, maar heeft de woning gekocht en is nu eigenaar.

Stel: Bert veroorzaakt objectief aantoonbaar overlast. Kan Bart dan Best Wonen juridisch aanspreken?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, want het niet voldoende adequaat optreden tegen overlast kan een gebrek vormen. Bart kan dan huurprijsvermindering vorderen én vorderen dat Best Wonen gaat optreden.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee, want overlast veroorzaakt door Bert is een feitelijke stoornis door een derde. Daar kan Best Wonen niets aan doen.
Toelichting
Uit het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 1992 (NJ 1993, 167) volgt dat huurders die overlast ervaren aan de verhuurder kunnen vragen hen het huurgenot te verschaffen en dus op te treden tegen de overlastgever.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Bert en Bart zijn buren. Zij huren hun woning van Best Wonen. De andere buurman van Bart is Bernhard. Hij was vroeger huurder van Best Wonen, maar heeft de woning gekocht en is nu eigenaar.

Stel, anders dan hiervoor: de overlast (objectief aantoonbaar) wordt door Bart veroorzaakt en Bernhard spreekt Best Wonen aan tot optreden. Heeft Bernhard daarvoor een juridische grondslag?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, want Bernhard huurde vroeger ook van Best Wonen.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Ja, want als een huurder overlast veroorzaakt, kan de verhuurder daartegen optreden, en dat is de verhuurder ook verplicht jegens omwonenden die niet (van hem) huren, zoals Bernhard.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Nee, want Bernhard is eigenaar en dient reeds om die reden zelf maatregelen te nemen tegen Bart.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
d
Nee, want Bernhard kan als niet-hurende omwonende sowieso niet de verhuurder van Bart juridisch aanspreken.
Toelichting
Uit het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 1992 (NJ 1993, 167) volgt dat een verhuurder ook jegens niet-huurders op moet treden tegen overlast, omdat de verhuurder over een extra machtsmiddel beschikt: hij kan aansturen op het eindigen van de huur. Het niet optreden door de verhuurder tegen de overlast kan een onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) opleveren jegens e omwonenden eigenaar.
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Bert en Bart zijn buren. Zij huren hun woning van Best Wonen. De andere buurman van Bart is Bernhard. Hij was vroeger huurder van Best Wonen, maar heeft de woning gekocht en is nu eigenaar.

Stel, anders dan hiervoor: de overlast (objectief aantoonbaar) wordt door Bernhard veroorzaakt en Bart spreekt Best Wonen aan. Heeft Best Wonen een verplichting om de klacht van Bart op te pakken?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, want Bernhard is een buurman van Bart.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Ja, want Bernhard was vroeger wel huurder van Best Wonen. De verplichting om overlast aan te pakken blijft bestaan.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Ja, want Best Wonen dient Bart het huurgenot te verschaffen en moet daarom tegen Bernhard optreden.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
d
Nee, want hier is sprake van een feitelijke stoornis door een derde (namelijk Bernhard).
Toelichting
In dit geval bestaat er geen rechtsrelatie tussen de overlastgever en de verhuurder. De verhuurder heeft dus in dit geval niet het machtsmiddel om tot een ontruiming te kunnen aansturen, omdat de overlastgever zelf eigenaar is van zijn woning. Kortom, er is sprake van een “feitelijke stoornis door een derde”, waardoor er geen sprake is van een gebrek (art. 7:204 lid 3 BW) en de verhuurder hoeft (en kan) dus niet optreden.
Kies een antwoord.