Quiz 17 april 2023

Uitslag
Vraag 1/3
Euridice huurt een woning. Zij ontvangt van haar verhuurder een schriftelijk voorstel voor een huurverhoging. Het huurverhogingsvoorstel voldoet aan alle wettelijke eisen en is dan ook redelijk.

Euridice maakt echter voor de ingangsdatum van de huurverhoging bezwaar tegen de huurverhoging bij haar verhuurder.

Moet de verhuurder nu nog stappen ondernemen om de huurverhoging te kunnen incasseren?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Nee, het voorstel voldoet immers aan alle eisen en is redelijk.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Ja, de verhuurder moet Euridice dan eerst schriftelijk laten weten dat het bezwaar ongegrond is.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Ja, de verhuurder moet de huurcommissie het voorstel op redelijkheid laten toetsen.
Toelichting
Als er voor de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging bezwaar wordt gemaakt tegen het voorstel, moet de verhuurder, als deze de huurverhoging (in rechte) wil kunnen incasseren, niet later dan zes weken na de beoogde ingangsdatum naar de huurcommissie om die te vragen uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel.

Dit geldt ook als het bezwaar geen hout snijdt. Uiteraard kan een verhuurder de huurder hier wel eerst nog op wijzen.

De huurcommissie toetst of de huurprijs, vermeerderd met de voorgestelde huurverhoging, niet uitkomt boven de maximale huurprijsgrens, of de huurprijs niet te veel is verhoogd en of het voorstel aan alle vormvereisten voldoet.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Ook Orfeo huurt een woning. Hij ontvangt een schriftelijk voorstel van zijn verhuurder voor de jaarlijkse huurverhoging.

Orfeo maakt bezwaar tegen deze huurverhoging, omdat de Huurcommissie een huurverlaging heeft uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken in de woning en de gebreken nog niet zijn opgelost. Hij vindt dat hij daarom de huurverhoging niet hoeft te betalen.

Klopt zijn redenering?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Nee, hij heeft weliswaar een huurverlaging gekregen, maar de verlaagde huur mag wel met de reguliere (jaarlijkse) huurverhoging verhoogd worden.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Ja, zolang de gebreken niet hersteld zijn mag de huurprijs niet worden verhoogd.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Dat hangt af van de ernst van de gebreken: slechts bij een huurverlaging van 40% of meer, mag de huurprijs niet regulier worden verhoogd.
Toelichting
Een verhoging van de huurprijs is niet mogelijk, zolang er tussen huurder en verhuurder geen overeenstemming is dat de geconstateerde gebreken zijn opgeheven (artikel 7:250 lid 2 BW).

De huurverlaging geldt totdat de gebreken zijn hersteld. Vanaf dat moment kan de huur pas weer verhoogd worden mits de verhuurder hiervoor een schriftelijk voorstel doet.
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
De verhuurder van Sirine heeft een huurverhoging voorgesteld per 1 juli, maar heeft het schriftelijk voorstel op 1 mei verstuurd.

Er moet een termijn van twee maanden tussen het voorstel en de datum van verhoging zitten, dus de huurverhoging kan niet per 1 juli worden verhoogd.

De verhuurder doet op 10 mei een nieuw schriftelijk voorstel om de huur te verhogen met als ingangsdatum 1 augustus.

Mag de verhuurder het volgende jaar dan wel weer een huurverhogingsvoorstel per 1 juli doen?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja dat mag.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee, dat mag niet: de huur mag maar 1 keer per jaar worden verhoogd.
Toelichting
De wet geeft in artikel 7:250 lid 3 BW een uitzondering op de hoofdregel dat de huur maar 1 keer per twaalf maanden mag worden verhoogd.

Dat is namelijk anders als de voorafgaande periode tussen twee huurverhogingen langer is geweest dan een jaar (zoals in deze casus: 13 maanden). In dat geval mag de eerstvolgende huurverhoging zoveel eerder ingaan, als de tussenliggende periode langer is geweest dan een jaar (in dit geval 11 maanden).
Kies een antwoord.