Quiz 11 augustus 2022

Uitslag
Vraag 1/3
Woningstichting De Vergezichten maakt bij het tekenen van huurovereenkomsten met nieuwe huurders altijd een kopietje van het paspoort van de huurder. De kopietjes worden netjes in het huurdossier bewaard. Mag dat?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, een verhuurder moet zich tevoren vergewissen wie haar huurder is.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Ja, mits in de huurovereenkomst of de huurvoorwaarden is opgenomen dat de huurder hiermee instemt.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Nee, een paspoort bevat gevoelige gegevens en er is geen grondslag voor het maken en opslaan van een kopie.
Toelichting
Een paspoort bevat een aantal gevoelige gegevens zoals een BSN en de pasfoto van de huurder die in beginsel niet verwerkt mogen worden, tenzij daarvoor een wettelijke uitzondering voor geldt. Die is er bij verhuur niet. Een kopie is ook niet nodig om je er van te vergewissen dat de huurder is die hij zegt te zijn, daarvoor is controle op het moment van tekenen voldoende.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Woningcorporatie De Groene Heuvels heeft een zero tolerance beleid tegen hennepteelt. Zij maakt met een aantal andere verhuurders in haar regio de afspraak dat zij een gezamenlijke zwarte lijst gaan bijhouden van huurders die hennep geteeld hebben. Die huurders komen – voor een periode van twee jaar – niet aan de bak bij de deelnemende verhuurders. Mag dat?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, mits hiervoor voorafgaand een vergunning verkregen is van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee, gebruik van een zwarte lijst vormt een onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de huurders.
Toelichting
Het gebruik van gedeelde zwarte lijsten met strafrechtelijke gegevens, waar hier sprake van is, is slechts toegestaan nadat de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor een vergunning verleend heeft. Dit is, gezien de gevoeligheid van de gegevens en de impact op de huurders, geen simpel proces.
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Woningstichting Met het Oog op Morgen wil cameratoezicht toepassen in een van haar complexen waar nogal eens vandalisme in de gemeenschappelijke ruimten plaats vindt. Om overtreders te betrappen plaatst zij deze op verdekte plaatsen, in de hoop dat niemand ze zal zien. Mag dit?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, toezicht houden op je eigendommen en de veiligheid van een complex is toegestaan.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee, cameratoezicht mag onder omstandigheden wel, maar moet zichtbaar aangekondigd worden, bijvoorbeeld met informatiebordjes.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Nee, cameratoezicht in gemeenschappelijke ruimten vormt een onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de huurders en derden.
Toelichting
Cameratoezicht door verhuurders in en om hun gebouwen is toegestaan, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Eén van die voorwaarden is het informeren over dat cameratoezicht, bijvoorbeeld met bordjes.
Kies een antwoord.