Quiz 10 februari 2022

Uitslag
Vraag 1/3
Bernhard huurt een woning en heeft zijn financiële zaken niet op orde. Inmiddels heeft hij al zes maanden geen huur meer betaald. Verhuurder Victor vordert ontbinding en ontruiming bij de rechter. Voordat de rechter uitspraak heeft gedaan, is Bernhard (door een andere rechter) toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. Wat is daarvan het gevolg voor de ontbindingsprocedure?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
De rechter kan gewoon de huurovereenkomst ontbinden.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
De rechter zal de vordering van Victor moeten afwijzen.
Toelichting
Op grond van artikel 305 lid 2, eerste volzin, Faillissementswet levert een tekortkoming in de nakoming van een financiële verplichting die plaatsvond voordat Bernhard tot de schuldsanering werd toegelaten geen grond op voor ontbinding (als het gaat om huur van woonruimte). De rechter zal op die grond de vordering van Victor moeten afwijzen.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Stel, anders dan in vraag 1, dat de rechter de door Victor gevorderde ontbinding en ontruiming heeft toegewezen. Bernhard wordt – voordat de ontruiming daadwerkelijk heeft plaatsgevonden – door een (andere) rechter toegelaten tot de schuldsaneringsregeling. Kan het vonnis tot ontruiming per direct ten uitvoer worden gelegd?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, want het vonnis tot ontruiming is van eerdere datum.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Ja, maar enkel als het vonnis tot ontruiming is betekend voordat Bernhard tot schuldsanering is toegelaten.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Nee, dat kan niet, tenzij de lopende huurpenningen niet worden voldaan.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
d
Nee, het vonnis kan nooit meer ten uitvoer worden gelegd. Victor zal een nieuwe titel tot ontruiming moeten halen, zodat de rechter kan meewegen dat Bernhard in de schuldsanering zit.
Toelichting
Op grond van artikel 305 lid 2, tweede volzin, Faillissementswet wordt de tenuitvoerlegging van een ontruimingsvonnis wegens betalingsachterstand opgeschort voor de duur van de saneringsregeling, mits de lopende penningen tijdig worden voldaan. Op grond van artikel 305 lid 2, derde volzin, Faillissementswet wordt de huurovereenkomst verlengd voor de duur van de saneringsregeling. Een ontruiming kan wel mogelijk zijn indien er sprake is van overlast: dan gaat het niet om een betalingsachterstand, waarop de schuldsanering van toepassing is.
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Victor verhuurt ook een woning aan de onder bewind gestelde Gerarda. Victor ontvangt al zes maanden geen huurbetalingen meer. Voor hem is er maar één optie: de ontruiming vorderen van Gerarda uit de woning. Wie moet Victor dagvaarden, wetende dat Gerarda onder bewind staat?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
De bewindvoerder
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Gerarda
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Gerarda én de bewindvoerder
Toelichting
De Hoge Raad heeft in zijn beslissing van 7 maart 2014 (ECLI:NL:HR:2014:525, r.o. 3.4.3) bepaald dat de bewindvoerder als formele procespartij heeft te gelden in een ontbindingsprocedure. Enkel de huurder betrekken leidt tot niet-ontvankelijkheid van de vordering. Het tevens betrekken van de huurder, naast de bewindvoerder, heeft dus in een ontbindingsprocedure weinig zin (het tevens betrekken van de onder bewind gestelde huurder kan onder omstandigheden wel zin hebben bij feitelijke handelingen, zoals het staken van veroorzaken van overlast of het zelf verrichten van een kleine herstelling).
Kies een antwoord.