Quiz 10 augustus 2023

Uitslag
Vraag 1/3
John heeft een huurovereenkomst voor één jaar afgesloten voor een zelfstandige studio.

Hij vermoedt dat hij teveel huur betaalt en wil een verzoek tot toetsing aanvangshuurprijs indienen bij de Huurcommissie. Wanneer mag John dat uiterlijk doen?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Vóór aanvang van zijn huurovereenkomst
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Tot zes maanden na aanvang van zijn huurovereenkomst
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Tot zes maanden na afloop van zijn huurovereenkomst
Toelichting
Volgens art. 7:249 lid 2 BW kan een huurder die een contract heeft getekend voor twee jaar of korter, tot uiterlijk zes maanden na afloop van de voor de eerste maal aangegane overeenkomst de Huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de overeengekomen huurprijs.
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Olenna wil de huur van haar woning verlagen en dient daartoe op 1 januari 2022 een verzoek in bij de Huurcommissie. Olenna’s huurovereenkomst (voor onbepaalde tijd) is ingegaan op 1 januari 2020.

Zij betaalt een kale huur van €850. De woning, meer een bezemkast, mag volgens het WWS maximaal €90 per maand kosten. Wat is de uitkomst van deze procedure?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
De huur wordt verlaagd en Olenna krijgt alle teveel betaalde huur terug
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
De huur wordt verlaagd
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
De huur blijft ongewijzigd
Toelichting
Olenna had tot maximaal zes maanden na aanvang van haar overeenkomst voor onbepaalde tijd naar de Huurcommissie kunnen gaan om haar aanvangshuur te toetsen.

Nu zij dat niet heeft gedaan, staat haar huur vast. Omdat de huur hoger is dan de liberalisatiegrens, kan zij niet naar de Huurcommissie stappen (art. 7: 247 BW).
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Robert en zijn verhuurder spreken onderling af dat Robert geen huur in geld betaalt, maar dat hij voor het gebruik van zijn woonruimte een aantal uur per week dienst zal doen als huismeester van het complex van zijn woning. Mag dat?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, een tegenprestatie hoeft niet in geld te worden voldaan
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee, want dit is geen huurcontract, maar een arbeidsovereenkomst
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
Nee, want de huur moet in geld worden voldaan
Toelichting
Een huurovereenkomst betreft een overeenkomst waarbij een zaak in gebruik wordt gegeven voor een tegenprestatie (artikel 7:201 BW). Die tegenprestatie hoeft niet geldelijk te zijn: zorg, arbeid of vruchtgebruik zijn bijvoorbeeld ook mogelijk als tegenprestatie.

Gemengde overeenkomsten met bijvoorbeeld arbeid en huur zijn ook gewoon toegestaan. Wel moet de prestatie die de huurder verricht op geld waardeerbaar zijn.
Kies een antwoord.