Quiz 7 januari 2021

Uitslag
Vraag 1/3
Bij renovatie van huurobjecten geldt een 70%-regeling die de verhuurder kan toepassen als sprake is van een “bouwkundige eenheid”.

Hoeveel huurobjecten moeten minimaal zo een bouwkundige eenheid vormen, wil de 70%-regeling van toepassing zijn?
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
5 woningen of bedrijfsruimten.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
10 woningen of bedrijfsruimten.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
c
25 woningen of bedrijfsruimten.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
d
50 woningen of bedrijfsruimten.
Toelichting
Artikel 7:220 lid 3 BW bepaalt: “Indien de renovatie tien of meer woningen of bedrijfsruimten die een bouwkundige eenheid vormen, betreft wordt het in lid 2 bedoelde voorstel vermoed redelijk te zijn, wanneer 70% of meer van de huurders daarmee heeft ingestemd.

De huurder die niet met het voorstel heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder aan hem dat 70% of meer van de huurders met het voorstel heeft ingestemd een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel.”
Kies een antwoord.
Vraag 2/3
Na de uitvoering van ‘dringende werkzaamheden’ kan een redelijke huurverhoging worden gevraagd.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Ja, dat kan, als het huurgenot is gestegen.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Nee, dat kan niet.
Toelichting
De huurder moet meewerken aan uitvoering van ‘dringende werkzaamheden’ (art. 7:220 lid 1 BW). Het gaat daarbij om werkzaamheden die niet langer kunnen wachten zonder dat nadeel of schade ontstaat.

Het tijdig vervangen van bijvoorbeeld de badkamer hoort daarbij. Als de nieuwe badkamer op hetzelfde luxeniveau wordt aangebracht, wordt er aan het gehuurde niets ‘vernieuwd door verandering of toevoeging’. Er is dus geen sprake van een ‘renovatie’, waarbij een redelijke huurprijsverhoging wel is toegestaan.

In subjectieve zin zal een huurder natuurlijk wel meer genot ervaren wanneer een dertig jaar oude badkamer wordt vervangen door een nieuwe, maar objectief gezien zijn de werkzaamheden niet gericht op stijging van het woongenot.

Dat is anders, voor zover de badkamer op een luxer niveau wordt teruggeplaatst (en zo kunnen dringende werkzaamheden en renovatie in de praktijk ook gecombineerd worden, bijvoorbeeld als er luxere (thermosstaat)kranen worden geplaatst die er eerst niet waren).
Kies een antwoord.
Vraag 3/3
Wanneer de huurder een energieprestatievergoeding betaalt aan de verhuurder, moet de verhuurder een correctie op de energie-index van de woning toepassen in het kader van de woningwaardering.
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
a
Juist
Uw antwoord was goed!
Uw antwoord was fout.
Het juiste antwoord was:
b
Onjuist
Toelichting
In de gevallen waarin de huurder een energieprestatievergoeding moet voldoen, worden aan een eengezinswoning 32 punten en aan een meergezinswoning 28 punten voor de energieprestatie toegekend.

Zonder energieprestatievergoeding geldt een maximum aantal punten van 44 respectievelijk 40.

Deze correctie is in het woningwaarderingsstelsel opgenomen, om te voorkomen dat de huurder “dubbel” moet betalen: en via de (kale) huurprijs en via de energieprestatievergoeding.

In de berekening van de energieprestatievergoeding is al verdisconteerd dat de woning een lage energie-index heeft.
Kies een antwoord.